<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Ιούλιος 2011 τόμος 7 τεύχος 1


O κατεσταλμένος (hypoactive) τύπος delirium στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας. Β. Πετρόγιαννης , Δ. Ρίζος
| 1/9/2011 [ PDF ]


Επιδημιολογία του πρωτογενούς Συνδρόμου Sjogren (Ανασκόπηση). Γ. Αλαμάνος , Π. Βούλγαρη, Α. Δρόσος
| 1/9/2011 [ PDF ]


Ο Ενημερωμένος- Ψαγμένος – Ασθενής: Ένα “πρόβλημα” που αντιμετωπίζει η Ιατρική Κοινότητα. Β. Σταυρακόπουλος, Α. Δήμου, Κ. Κοντοστάνος, Σ. Καρδακάρης, Δ. Κάντας,
| 1/9/2011 [ PDF ]


Καρκίνος του Πέους Δρ. Θ. Αρβανιτάκης
| 1/9/2011 [ PDF ]


Κατάγματα Σκαφοειδούς :Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Νοσοκ. Κέρκυρας για κατάγματα σκαφοειδούς την τελευταία 5ετία(2004 – 2009), αποτελέσματα & συμπεράσματα. Σ. Καρδακάρης, Β. Σταυρακόπουλος, Δ. Μάνδηλας , Στ. Ζάκκας, Κ. Κοντοστάνος, Ι. Προβατάς, Α. Δήμου, Β. Καρδακάρη, Δ. Κάντας
| 1/9/2011 [ PDF ]


Συχνότητα αλλεργικών εκδηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας σε μαθητές 6-16 ετών. Α. Υφαντής, Σ. Τσιρίγκα, Δ. Χανιώτη, Ευ. Μαστραπά, Φ. Μπαμπάτσικου, Ε. Σιαμάγκα, Ι. Πρέσσας
| 1/9/2011 [ PDF ]


Η επίδραση της άσκησης και του δείκτη μάζας σώματος στις λιπιδαιμικές παραμέτρους Ελλήνων ενηλίκων. Κ. Κράπης , Σ. Μαυρουδής , Κ. Αυλακιώτης , Σ. Πιπεράκης , Α. Μπόρου ,Κ. Καραμήτσος .
| 1/9/2011 [ PDF ]


Καλλιέργειες κολποτραχηλικών εκκριμάτων σε σχέση με το Pap- test. Β. Ανδριώτης , Αγγ. Παπαδάτου- Καλού, Α. Μωραϊτη, Ν. Αλεξανδροπούλου, Γ. Κουρής
| 1/9/2011 [ PDF ]


Ιατρικό Κολέγιο ή Collegio Medico. Μ. Μάνδυλα – Κουσουνή
| 1/9/2011 [ PDF ]


HLA-B*5701: ένας δείκτης με κλινική εφαρμογή αλλά και ένα παράδειγμα τηςερευνητικής μεθοδολογίας της φαρμακογενετικής. Πρόληψη της αντίδρασης υπερευαισθησία από αβακαβίρη. Σ. Μπάμπαλη, Α. Γούλας
| 1/9/2011 [ PDF ]


Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4 υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α και ριμπαβίνης . Χρ. Παυλίδης , Ι. Ελευσινιώτης, Δ. Δημητρουλόπουλος, Κ. Μίχας, Ρ. Ρόντοβα, Ε. Βεζαλή, Σ. Κουτσουνάς, Α. Μουλάκης, Ε. Παρασκευάς.
| 1/9/2011 [ PDF ]


Μονήρης Πνευμονικός Όζος: πότε είναι καρκίνος; Παρουσίαση περιστατικού – Ανασκόπηση της Διεθνούς βιβλιογραφίας. Ε. Χαΐνη.
| 1/9/2011 [ PDF ]
 

 

<< Επιστροφή