<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Νοέμβριος 2011 Τόμος 7 τεύχος 2


Επιδημιολογική καταγραφή της λοίμωξης από τους ιούς HCV, HIV1-2, HTLV1/2 σε αιμοδοτικό πληθυσμό Β. Ανδριώτης ,Μ. Τζιλιάνος ,Ε. Νασούλα, Χρ. Στάβερη, Γ. Σαγιάς .
| 13/1/2012 [ PDF ]


Συσχέτιση της εκφύλισης του μεσοσπονδύλιου δίσκου με τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος. Θ. Θεολογής , Β. Θεολογή, Κ. Αρμένη.
| 13/1/2012 [ PDF ]


Στρατηγική και τακτική της παρακολούθησης της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Ε. Χαϊνη
| 13/1/2012 [ PDF ]


Διάγνωση Nόσου Wilson σε ασυμπτωματικό 11χρονο αγόρι με ήπια αύξηση της ALT. Χ. Παυλίδης, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, Α. Μανωλάκη
| 13/1/2012 [ PDF ]


Ενδείξεις για τη βιοψία του προστάτη. Θ. Αρβανιτάκης
| 13/1/2012 [ PDF ]


Η πολλαπλή παλινδρόμηση ως μέθοδος έρευνας της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος κατά τη διάρκεια μηχανικού αερισμού. Χ. Ψαράκης , Μ. Βασιλείου
| 13/1/2012 [ PDF ]


Ισχαιμική κολίτιδα. Θ. Σαμοΐλη, Ν.Τσιγαρίδας, Ε.Τρογκάνης, Ε.Πέλεχας, Σ. Τσιώλη, Σ. Κυραμά, Χ.Μανάτου, Χ. Παυλίδης, Ν. Μοναστηριώτης, Π. Τσαπόγας
| 13/1/2012 [ PDF ]


Ο Ανατόμος της Αναγέννησης και η Ζάκυνθος Ειρ. Κατσαρού, Τ. Μπάνκωβ ,Ν. Ποταμίτης
| 13/1/2012 [ PDF ]


Περίπτωση ελονοσίας με «άτυπη» κλινική εικόνα. Σ. Βαρλάμης ,Π. Νίκζα, Ι. Στουπής, Ε. Αλμπάνης, Δ. Λύκος, Ο. Μπούροβα, Μ. Τζίνεβη, Α. Λέττας .
| 13/1/2012 [ PDF ]
n/a  

<< Επιστροφή