<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Δεκέμβριος 2012 Τόμος 8 τεύχος 2


Εξάνθημα σε συνδυασμό με εμπύρετο- παρουσίαση περιστατικού με διάγνωση Τ non – HODGKIN λεμφώματος Ν. Τσιγαρίδας ,Ελ. Πέλεχας
| 14/1/2013 [ PDF ]


Καραντίνες και λοιμοκαρθατήρια στα Ιόνια νησιά. Β. Πανδή-Αγαθοκλή
| 14/1/2013 [ PDF ]


Υδατίδωση με ποικίλη εντόπιση σε παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Περιγραφή τριών περιστατικών Ευ. Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Π. Καρανάνου, Α. Ευαγγελίου, Β. Μουράβας, Β. Δουλιόγλου, Σ. Αλατάκη, Σ. Βαρλάμης
| 14/1/2013 [ PDF ]


Ενδομητρίωση. Nεότερα δεδομένα στην αιτιοπαθολογία της νόσου. Σ. Γεωργίου
| 14/1/2013 [ PDF ]


Υμενόπτερα στον έξω ακουστικό πόρο ενηλίκων. Αι. Κοράκη ., Χ.Πέππας.,Χ. Μπούτρης , Ο.Γιάννη
| 14/1/2013 [ PDF ]


Αντιμετώπιση πνιγμού. Ε. Χαϊνη
| 14/1/2013 [ PDF ]


Επάρκεια σε αίμα – Ασφάλεια στις μεταγγίσεις. Β. Ανδριώτης, Μ. Τζιλιάνος, Ε. Νασούλα, Χ. Στάβερη, Γ. Σαγιάς,
| 14/1/2013 [ PDF ]


Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο. Ε. Βασιλάτου-Κοσμίδη
| 14/1/2013 [ PDF ]


Διαγνωστική προσπέλασης της τροφικής αλλεργίας. Κ. Πίτσιος
| 14/1/2013 [ PDF ]


Η σύφιλη των «Ασέμνων γυναικών» μέσα από τα Αρχεία του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» κατά την περίοδο 1931-1935. Ν. Παγκράτης ,Κ. Τσιάμης.,Μ. Μάνδυλα- Κουσουνή, Δ. Ανωγιάτης-Pelé
| 14/1/2013 [ PDF ]


Φροντίδα Υγείας του Παιδικού Πληθυσμού στην Αθήνα της Οθωνικής Εποχής (1834-1862). Έ. Πουλάκου-Ρεμπελάκου, Κ. Τσιάμης, Λ. Ρεμπελάκος, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή,
| 14/1/2013 [ PDF ]
n/a  

<< Επιστροφή