<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Ιούλιος 2013 Τόμος 9 τεύχος 1


Οι επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταραχών στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Χρ. Μαντζούκη, Γ. Μαστοράκος, Δ. Γ. Γουλής, Ε. Κούστα
| 7/10/2013 [ PDF ]


Δυσκοιλιότητα: η ορθή διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Χρ. Παυλίδης
| 7/10/2013 [ PDF ]


Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας και Τεκμηριωμένη Ιατρική: Πρόκληση ή λαίλαπα; Χρ. Πέππας, Αι. Κοράκη Αι
| 7/10/2013 [ PDF ]


Τραυλισμός. Αγγ. Κασταμονίτη , Μ. Μάνδυλα – Κουσουνή
| 7/10/2013 [ PDF ]


Πνευμονική Υπέρταση: Εισαγωγή -Γενικές Έννοιες. Μίλτος Π. Βασιλείου
| 7/10/2013 [ PDF ]


Το νερό, η ζωή και το περιβάλλον της. ( Μία σύντομη αναφορά σχετικά με την επιστημονική άποψη για την προέλευση της ζωής.) . Ι. Τάλεμπ
| 7/10/2013 [ PDF ]


Δύο περιπτώσεις μιας σπανιότατης κάκωσης: Ολικό εξάρθρημα του αστραγάλου, χωρίς συνοδό κάταγμα των οστών της περιοχής. Αντιμετώπιση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Δ. Τρούσας Σ.Καρδακάρης Κ. Κοντοστάνος Π. Μπαλανίκας Ζ. Αλεξανδράκης Ι. Γιαννόπουλος Θ. Κάντας Δ.Κάντας
| 7/10/2013 [ PDF ]


Οξεία χολοκυστίτιδα και παγκυτταροπενία ως επιπλοκές οξείας βρουκέλλωσης. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αι. Τσιόγκα, Π. Κοτσάφτης, Ευ. Πάνου, Α.Ιερωνυμάκη, Ι. Σαρανταένας
| 7/10/2013 [ PDF ]


Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του ”Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ.” και του Θεραπευτηρίου ”Ο Ευαγγελισμός” ( 1931-1936) : πηγές πληροφόρησης του νοσηλευτικού χάρτη της Αθήνας του Μεσοπολέμου. (Μέρος Α΄) Ν. Παγκράτης, Κ. Τσιάμης, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, Ι. Αθανασοπούλου, Δ. Ανωγιάτης-Pelé
| 7/10/2013 [ PDF ]
n/a  

<< Επιστροφή