<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Δεκάβμριος 2013 τόμος 9 τεύχος 2


Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες Η. Παπανικολάου
| 12/2/2014 [ PDF ]


Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε δυο επαρχιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα Μ.Παλιαρούτα- Θεοδώρου, Α. Μουτζουρέλλη, Ντ. Μερντάνη, Κ. Κουκουρίκος, Λ. Κουρκούτα
| 12/2/2014 [ PDF ]


Καρκινικός πόνος και παρηγορητική αγωγή Γ.Ζαχαρία 1 Στ. Νικολούζος, Ν. Καποδίστριας, ΄Ά.Μουζακίτη, Ευ. Ντουβέλης, Ε. Πλέσια
| 12/2/2014 [ PDF ]


΄Ενα “Σύστημα Υγείας” στον Ελληνικό Εμφύλιο 1946 - 1949 Ν. Φαρμάκης
| 12/2/2014 [ PDF ]


Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του «Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε.Σ.» και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» (1931-1936) : πηγές πληροφόρησης του νοσηλευτικού χάρτη της Αθήνας του Μεσοπολέμου. (Μέρος Β΄) Ν.Παγκράτης, Κ.Τσιάμης, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, Ι. Αθανασοπούλου, Δ. Ανωγιάτης-Pelé
| 12/2/2014 [ PDF ]


Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler-Weber - Rendu Δ.Χαϊνη
| 12/2/2014 [ PDF ]


Η δημογραφική εξέλιξη στην Κέρκυρα και οι συνέπειες της. Β. Πανδή-Αγαθοκλή
| 12/2/2014 [ PDF ]


Χειρουργικές παρεμβάσεις στην παχυσαρκία Κοτταράς Ι. , Τσάνι Ε. , Ηλιάδης Χ.
| 12/2/2014 [ PDF ]


Η εξαετής πορεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας Β. Περιτογιάννης, Θ. Μανθοπούλου, Π. Γιώτη, Β.Μαυρέας
| 12/2/2014 [ PDF ]


Εφηβεία, η περίοδος της βιολογικής και της συναισθηματικής ωρίμανσης Μ. Μάνδυλα, Αφ. Πανταζοπούλου, Στ. Κουσουνής, Π.Γερογιάννη, Α.Κουσουνής
| 12/2/2014 [ PDF ]
n/a  

<< Επιστροφή