<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Σεπτέμβριος 2014 Τόμος 10 τεύχος 1


Kαθυστέρηση της αύξησης που σχετίζεται με τον άξονα GH/IGF1 Αστ. Καϊμάρα-Παπαθανασίου, Α. Χρυσουλίδου, Ε. Κούστα
| 27/11/2014 [ PDF ]


Αμφοτερόπλευρος τραυματικός πνευμοθώρακας μετά από ρήξη τραχείας σε παιδιατρικό ασθενή –Παρουσίαση περιστατικού Στ. Νικολούζος, Στ.Γάλλιας, Α. Κοσκινά, Ε. Φαρμάκης, Γ.Παπαδημητρίου, Σπ. Χαλικιόπουλος, Α. Γραμμενιάτης, X. Μαραγκού, Ά. Ψυρροπούλου, Ι.Ντε Μάτζιο, Ν. Γατσούλης
| 27/11/2014 [ PDF ]


Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στ. Νικολούζος, Γ.Ζαχαρία, Ά.Μουζακίτη, Μ. Κουρή, Κ.Καγκουρίδης,Ε. Ντουβέλης, Ν. Καποδίστριας, Η.Παπανικολάου
| 27/11/2014 [ PDF ]


Συχνότητα μεταλλάξεων του KRAS σε πληθυσμό ασθενών με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο, κατοίκων του Νομού Κερκύρας Ν. Καποδίστριας, ‘Α.Μουζακίτη
| 27/11/2014 [ PDF ]


Χορήγηση Ινσουλίνης και Ηπαρίνης για τη θεραπεία της Υπερτριγλυκεδαιμικής Παγκρεατίτιδας Ενδιαφέρουσα περίπτωση Τσιγαρίδας Ν., Κυραμά Σ., Πέλεχας Ελ., Παπαδημητρίου Η., Μανάτου Χ., Τσαπόγας Π.
| 27/11/2014 [ PDF ]


Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Τσαλογλίδου, Κ.Κουκουρίκος, Χρ. Ηλιάδης
| 27/11/2014 [ PDF ]


Πνεύμονας Μετσόβου, Λ. Μαρκάτης
| 27/11/2014 [ PDF ]


Ιατρικές και κοινωνικές αντιλήψεις περί φυματιώσεως την εποχή του Μεσοπολέμου, Κ. Τσιάμης, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, Δ. Ανωγιάτης-Pelé
| 27/11/2014 [ PDF ]


Δημογραφική και γεωγραφική αποτύπωση της Φυματίωσης στον ελλαδικό χώρο κατά το Μεσοπόλεμο, Αδ. Μαρσέλου, Δ. Ανωγιάτης - Pelé
| 27/11/2014 [ PDF ]


Νοσηλευόμενοι Τρίτης Ηλικίας λόγω Λοίμωξης και Παράγοντες που σχετίζονται με τη Θνητότητα, Ελ. Πέλεχας, Ν.Τσιγαρίδας, Η. Παπαδημητρίου, Σ.Κυραμά, Ευ.Τρογκάνης, Α. Καββαδίας, Π. Καραγιάννη, Χ. Μανάτου, Π. Τσαπόγας
| 27/11/2014 [ PDF ]
n/a  

<< Επιστροφή