<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Δεκέμβριος 2016 - Τόμος 12 - Τεύχος 1


Μοριακή βάση των μιτοχονδριακών μυοπαθειών. Τζάνος Ιωάννης - Αλέξανδρος, Γιώτη Κωνσταντίνα
| 13/2/2017 [ PDF ]


Εργασιο - οικογενειακές συγκρούσεις στη νοσηλευτική. Δημητριάδου Α., Τζιτζίδης Σ. Χ., Μοσινιάν Β., Κοτσίδου Α., Βερούλη Α.
| 13/2/2017 [ PDF ]


Η επαναχρησιμοποίηση των ανθρώπινων ούρων και των υγρών αστικών αποβλήτων από ΜονάδεςΤεχνητού Νεφρού (διήθημα αιμοκάθαρσης με στοιχεία θρέψης) για άρδευση και κυρίως λίπανση φυτικών ειδών με σκοπό την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και βιομηχανικών λιπασμάτων. Τέγου Ζωή, Διαμαντόπουλος Αντώνιος, Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
| 13/2/2017 [ PDF ]


Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Τι, Πως και Γιατί; Στέφανος Πατσίρης
| 13/2/2017 [ PDF ]


Η πορεία της Οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Ευστάθιος Κουσουνής, Πετρίνα Γερογιάννη, Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή
| 13/2/2017 [ PDF ]


Κοινωνικές επιπτώσεις του σακχαρώδη διαβήτη. Λεμονιά Παπαδοπούλου
| 13/2/2017 [ PDF ]


Προσαρμογές απονευρωμένου μυός μετά από χρόνιο ηλεκτρικό ερεθισμό του. Τζάνος Ιωάννης - Αλέξανδρος, Γιώτη Κωνσταντίνα
| 13/2/2017 [ PDF ]


Ρωξάνη: Η ιατρική στην τέχνη ή η τέχνη στην ιατρική? Γεωργία Ζαχαρία, Αθανάσιος Σκούρας
| 13/2/2017 [ PDF ]
n/a  

<< Επιστροφή