<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Δεκέμβριος 2017 - Τόμος 13 - Τεύχος 1


Η σημασία του Κοινωνικού Κεφαλαίου στη διαδικασία επίτευξης του στόχου της Υγιούς Γήρανσης. Μαντζούκης Σ.
| 10/4/2018 [ PDF ]


Λοιμώξεις σε κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων. Γερασίμου Μαρίνα
| 10/4/2018 [ PDF ]


Νόσος του Parkinson: Τι περιλαμβάνει η πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου και ποια είναι τα συχνό- τερα ευρήματα σε αυτή; Τζάνος Ιωάννης – Αλέξανδρος, Γιώτη Κωνσταντίνα
| 10/4/2018 [ PDF ]


Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις: Εφαρμογές και όρια στον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής. Μίλτος Π. Βασιλείου
| 10/4/2018 [ PDF ]


Απεικονιστική Διερεύνηση Διαστηματομυελίας με Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία. Νικόλαος Μπαλής, Χαράλαμπος Χρυσικόπουλος
| 10/4/2018 [ PDF ]


Θαυματουργική θεραπεία κατά της πανώλης στη Νήσο Κέρκυρα από τον Άγιο Σπυρίδωνα: συμβολή στην Ιστορία της Ιατρικής. Γεώργιος Παντελεάκος, Κων/νος Τσιάμης, Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή, Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου
| 10/4/2018 [ PDF ]


Οι απαρχές της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία. Δημήτριος Κουτρούμπας, Γεώργιος Βουγιουκλάκης
| 10/4/2018 [ PDF ]


Νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου στην Ευρώπη. Μαρία Κανάκη, Δημήτριος Κανάκης
| 10/4/2018 [ PDF ]

 

<< Επιστροφή