<< Επιστροφή

Ιατρικά Χρονικά Δεκέμβριος 2018 - τόμος 14 τεύχος 2


Ο ωτικός ηλεκτροβελονισμός στη θεραπεία του γλακώματος Πιλοτική έρευνα. Α. Ζησούλης, Ι. Ζησούλης, Γ. Κίτσος, Π. Τζίμας, Γ. Παπαδόπουλος
| 2/5/2019 [ PDF ]


Η ακτινογραφία θώρακα στη πνευμονική αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία. Ε. Χαϊνη, Δ. Χαϊνη, ’. Τσίπης, ’.-Μ. Αθανασιάδου, Π. Αθανασιάδου, Μ. Βασιλείου
| 2/5/2019 [ PDF ]


Επιληπτικά σύνδρομα της παιδικής ηλικίας. Σωτήριος Γ. Γιουρούκος
| 2/5/2019 [ PDF ]


Η προσέγγιση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την έννοια του πολιτισμού. Ιωάννης Τριανταφυλλούδης
| 2/5/2019 [ PDF ]


Θεραπευτική προσέγγιση της ρήξης μηνίσκου. Συμεών Ναούμ
| 2/5/2019 [ PDF ]


Μηχανισμοί επαναρρόφησης ύδατος και νατρίου στα βασικά κύτταρα. Σταύρος Μαντζούκης
| 2/5/2019 [ PDF ]


Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παναγιώτης Χριστοδούλου
| 2/5/2019 [ PDF ]


Το «λεπρόσαρκο» νόσημα του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίου Β΄ (337-361 μ.Χ.) και η θαυματουργική θεραπεία του από τον ’γιο Σπυρίδωνα. Γ. Παντελεάκος, Κ. Τσιάμης, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή, Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου
| 2/5/2019 [ PDF ]

 

<< Επιστροφή