ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

Δραστηρίοτητες

27/5/2017 Ημερίδα ΧΑΠ
Τετάρτη 24/5/2017 & ώρα 20.00 Παρουσίαση Βιβλίου Λένας Τσουκαλή
Πρόγραμμα τοy Περιφερειακoύ Καρδιολογικoύ Συνεδρίου
6/5/2017 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΙΧΕΚ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2017
Λήψη δειγμάτων για Δωρητές Μυελού των Οστών στο 'ΙΑΤΡΕΙΟ'