ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Για να γίνει κάποιος Ενεργό Μέλος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κερκύρας, πρέπει να είναι ιατρός, ενεργός ή συνταξιούχος, μόνιμα εγκατεστημένος στην Κέρκυρα.

Πρέπει να υποβάλει την κάτωθι αίτηση, με συμπληρωμένα όλα τα πεδία, προς το Γραμματέα της Εταιρείας κ. Αρμένη, ο ίδιος, ή δι' αντιπροσώπου, ή ταχυδρομικώς.

Η αίτηση θα προωθηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, θα την προωθήσει προς ψήφιση στην προσεχή Γενική Συνέλευση του Σώματος της Εταιρείας. Από τη στιγμή που η πρόταση γίνει δεκτή από το Σώμα της Εταιρείας, ο προτεινόμενος είναι μέλος αυτής, η ετήσια εισφορά είναι € 40.

Εάν κάποιο Ενεργό Μέλος αναχωρήσει οριστικά από το Νομό Κερκύρας, παύει να είναι Ενεργό Μέλος και γίνεται αυτομάτως Αντεπιστέλλον Μέλος.

Τα λοιπά Αντεπιστέλλοντα Μέλη εκλέγονται από το Σώμα της Εταιρείας μετά από πρόταση δύο μελών

Επώνυμο

Κέρκυρα 19/7/2019

Προς το Δ.Σ. της
Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κερκύρας

Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να γίνω Ενεργό Μέλος της Εταιρείας.

Όνομα
Ειδικότητα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Email
 
Προτείνοντες (μέλη της ΙΧΕΚ)
1.
2.