Είλεος από φυτοπίλημα - Κ. Χριστοδούλου*, Ι. Μεταλληνός*, Σ. Γαλάνης*, Β. Κονοφάου*, Α. Κοσκινά**, Π. Χρίστου** : | 16/3/2009 1:46:32 μμ

<< ΕπιστροφήΕίλεος από φυτοπίλημα

Πρόκειται για σπάνιες περιπτώσεις ενδοαυλικού ειλεού που συνέπεσαν την ίδια εβδομάδα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Άνδρας 75 ετών που προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία τον Φεβρουάριο του 2002 με κολικοειδή άλγη, μετεωρισμό, επίσχεση αερίων και κοπράνων, στην απλή ακτινογραφία κοιλίας παρουσίαζε επίπεδα λεπτού εντέρου. Ο υπόλοιπος ελέγχος ήταν φυσιολογικός. Από το ιστορικό ανέφερε πυλωρική στένωση για την οποία το 1978 υπεβλήθη σε αντρεκτομή και αναστόμωση κατά Billroth II με τη μέθοδο Hoffmeister-Finstener.
Το Δεκέμβριο του 1997 προσήλθε στο νοσοκομείο μας, με πόνο στο δεξιό υποχόνδριο, ερυγές και εμέτους. Υπεβλήθη σε υπερηχογραφικό έλεγχο και παρουσιάζε χολολιθίαση. Έγινε ερευνητική λαπαροτομία και ανάστροφη υπορογόνιος χολοκυστεκτομή. Επειδή οι έμετοι συνεχίστηκαν και μετεγχειρητικά, έγινε ενδοσκοπικός έλεγχος οισοφάγου, στομάχου και της γαστρεεντεροαναστόμωσης (Γ.Ε.Α.). Βρέθηκαν έντονα στοιχεία αλκαλικής γαστρίτιδας από τη χολή που περνούσε στον στόμαχο μέσω της προσιούσας έλικας. Τη δέκατη μετεγχειρητική ημέρα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε διόρθωση της αναστόμωσης και μετατροπή της σε Roux en Y. Έγινε εκ νέου διάνοιξη της λαπαροτομίας αποκόπηκε η προσιούσα έλικα και έγινε καινούργια αναστόμωση στα 50 cm από το σύνδεσμο του Treitz. Ο ασθενής παρουσίασε ύφεση των συμπτωμάτων της αλκαλικής γαστρίτιδας την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα και την έβδομη εξήλθε από το νοσοκομείο.
Μετά από τέσσερα χρόνια (8-9-2002) ο ασθενής προσήλθε με την προαναφερθείσα συμπτωματολογία. Η πιο πάνω εικόνα αποδόθηκε σαν πρώτη διάγνωση σε συμφυτικό ειλεό λόγω των τριών πρώτων επεμβάσεων. Τοποθετήθηκε ρινογαστρικός παροχετευτικός σωλήνας Levine, χορηγήθηκαν υγρά παρεντερικά και έγιναν επανειλημμένοι υποκλυσμοί. Επειδή η κλινική και ακτινολογική εικόνα δεν παρουσίαζε βελτίωση αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ερευνητική λαπαροτομία. Μετά από εργώδη συμφυσιόλυση βρέθηκαν δύο φυτοπιλήματα στα 20 και 40 cm από την ειλεοτυφλική βαλβίδα (εικ. 1). Την πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του πεπτικού και άρχισε η επανασίτιση του ασθενούς. Την ένατη μετεγχειρητική ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου υγιής.
Τέσσερις ημέρες μετά το χειρουργείο του προηγούμενου πάσχοντος με ειλεό, γυναίκα 50 ετών προσήλθε στην εφημερία με την ίδια συμπτωματολογία και όμοια ακτινολογική εξέταση. Από το ατομικό αναμνηστικό ανέφερε γαστρεκτομή και Γ.Ε.Α. για πυλωρική στένωση προ εικοσαετίας. Στην ερευνητική λαπαροτομία βρέθηκε φυτοπίλημα στα 40 cm από την ειλεοτυφλική βαλβίδα (εικ. 2). Την έκτη μετεγχειρητική ημέρα εξήλθε με οδηγίες αποφυγής κατανάλωσης φυτικών ινών ή τεμαχισμού τους πριν την κατανάλωση.
Εκ των υστέρων σε λεπτομερέστερο ιστορικό, ο άνδρας ασθενής ανέφερε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα από πορτοκάλια τις προηγούμενες ημέρες ενώ η γυναίκα ασθενής έφαγε χόρτα του βουνού. Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς με γαστρεκτομή και Γ.Ε.Α. εμφανίζονται προβλήματα ειλεού μετά από κατανάλωση φυτικών ινών. Για αυτό και συνιστάται ο τεμαχισμός των τροφών που περιέχουν φυτικές ίνες σε πολύ μικρά κομμάτια.

 

<< Επιστροφή