Ασυνήθης περίπτωση βουβωνοκήλης - Ν. Γατσούλης, Α. ΑθανασίουΙ. Χρυσόγελου, Ι. Μεταλληνός : | 19/3/2009 9:35:54 πμ

<< ΕπιστροφήΑσυνήθης περίπτωση Βουβωνοκήλης

Εισαγωγή

Στις συνήθεις μορφές της βουβωνοκήλης ο σάκος οδεύει μέσω του έσω βουβωνικού στομίου προς το όσχεο στη λοξή ή διερχόμενος δια μέσου του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου στην ευθεία, παραμένει στη βουβωνική χώρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει περίπτωση βουβωνοκή-λης, της οποίας ο σάκος μετά την έξοδό του από το έξω βουβωνικό στόμιο, όδευε προς το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα και προς τα άνω.

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσιάζεται ασυνήθης περίπτωση ευμεγέθους βουβωνοκήλης που χειρουργήσαμε πρόσφατα στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κερκύρας (Εικόνα 1).

Πρόκειται περί άρρενος ηλικίας 67 ετών. Ο ανωτέρω ασθενής ανέφερε ότι η κήλη του υπήρχε από μικρή ηλικία. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε επίσης κρυψορχία συστοίχως.

Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο με τη διάγνωση της κήλης Spigelli δεξιά, δεδομένου ότι ο ευμεγέθης σάκος αυτής βρίσκονταν στο δεξιό πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα,  αντίστοιχα προς το όριο της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός. Η κήλη με την πάροδο του χρόνου είχε καταστεί μη ανατάξιμος (Εικόνα 2).

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διαπιστώθηκε ότι ο σάκος προέρχονταν από το έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου, με κατεύθυνση υποδορίως προς τα άνω, ενώ απουσίαζε ο κατερχόμενος σπερματικός τόνος προς το όσχεο. Υποτυπώδης σπερματικός τόνος με υποπλαστικό όρχη, βρέθηκε στη πορεία του σάκου (Εικόνα 3 και 4). Η χειρουργική τομή για ήταν δεξιά παράμεση υπομφάλιος, δεδομένου ότι αρχικά όπως προαναφέρθηκε θεωρήθηκε σαν κήλη Spigelli (Εικόνα 5).

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί σπάνιες μορφές βουβωνοκήλης. Αυτές αφορούν το κυρίως το περιεχόμενο του σάκου. Έτσι έχουν καταγραφεί βουβωνοκήλες με περιεχόμενο σάκου ουροδόχο κύστη, τμήμα ουροδόχου κύστεως περιέχουσα λίθους και συνυπάρχουσα ουρητηρο-υδρονέφρωση, λαχνώδες αδέ-νωμα σκωληκο-ειδούς, σκωληκοειδής απόφυση με ή χωρίς φλεγμονή ή και διάτρηση, κλπ [1,2,3,4,5]. Σε όλες όμως τις ανωτέρω καταστάσεις υπήρχε σπερ-ματικός τόνος κατερχόμενος στο όσχεο, ενώ η βουβω-νοκήλη άλλοτε ήταν λοξή και άλλοτε ευθεία.

Στη δική μας περίπτωση ο σάκος της βουβω-νοκήλης περιείχε συνήθη στοιχεία (Εικόνα 2), όπως επίπλουν και τμήμα εντέρου. Η εμβρυϊκή ανωμαλία της μη καθόδου του όρχεως στο όσχεο, οδήγησε στην αν-υπαρξία σπερματικού τόνου. Το τοιχωματικό περιτό-ναιο το οποίο αποτελούσε το σάκο της κήλης, εξερχόμενο του έξω στομίου του βουβωνικού πόρου, βρίσκοντας ευένδοτο σημείο προς το πλάγιο τοίχωμα, κατευθύνθηκε προς τα άνω. Με τη πάροδο του χρόνου ο σάκος κατέστη ευμεγέθης με μήκος 20 cm περίπου. Η προεγχειρητική διάγνωση της βουβωνοκήλης δεν ήταν δυνατόν να γίνει καθότι η θέση της αντιστοιχούσε σε κήλη Spigelli.    

Το περιστατικό αναφέρεται για τη σπανιότητά του και προς εμπλουτισμό της διεθνούς βιβλιογραφίας

 

Βιβλιογραφία

1. Γατσούλης Ν, Κυρίτσης Α, Παραμυθιώτης Δ, Μυστακίδης Ι, Κονιδάρης Δ: Οξεία σκωληκοειδίτις. Μία σπάνια θέση εκδήλωσης. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρ/κής Εταιρείας Β. Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 12-13 Οκτ 1995 

2. Lujan Galan M, Romero Cajigal I, Paez Borda A, Ruiz Rubio JL, Martin Oses E, Berenguer Sanchez A: Inguinal hernia containing the urinary bladder. Description of a case. Arch Esp Urol. 1997;50:1120-21

3. Tonsekar KS, Cacdac R, Ashare R, Libcke JH: Villous adenoma of the vermifotm appendix with cecal intussusception: a case report and review of literature. Am Surg, 1994;60:982-84

4. Lyass S, Kim A, Bauer J: Perforated appendicitis within an inguinal hernia: case report and review of the literature. Am J Gastroenterol. 1997;92:700-92

5. Serrano Pascual A, Merino Hernaez C, Ochoa Mejias R et al: Infrequent association: massive inguinoscrotal bladder hernia, multiple scrotal lithiasis, and bilateral obstructive uropathy. Actas Urol Esp. 1997;21:631-35

 

 

Περίληψη

Ασυνήθης περίπτωση Βουβωνοκήλης

Γατσούλης Ν, Αθανασίου Α, Χρυσογέλου Ι, Μεταλληνός Ι

Χειρουργικό Τμήμα Γ.Ν. Νοσοκομείου Κερκύρας

 

Στις συνήθεις μορφές της βουβωνοκήλης ο σάκος οδεύει μέσω του έσω βουβωνικού στομίου προς το όσχεο στη λοξή ή διερχόμενος δια μέσου του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου στην ευθεία παραμένει στη βουβωνική χώρα.

Παρουσιάζεται ασυνήθης περίπτωση ευμεγέθους βουβωνοκήλης σε άρρενα ηλικίας 67 ετών που χειρουργήσαμε πρόσφατα στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κερκύρας. Ο ανωτέρω ανέφερε ότι η κήλη του υπήρχε από μικρή ηλικία. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε επίσης κρυψορχία συστοίχως. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο με τη διάγνωση της κήλης Spigelli δεξιά, δεδομένου ότι ο ευμεγέθης σάκος αυτής βρίσκονταν στο δεξιό πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα,  αντίστοιχα προς το όριο της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός και η κήλη είχε καταστεί μη ανατάξιμος. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διαπιστώθηκε ότι ο σάκος προέρχονταν από το έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου, με κατεύθυνση υποδορίως προς τα άνω, ενώ απουσίαζε σπερματικός τόνος προς το όσχεο. Υποτυπώδης σπερματικός τόνος με υποπλαστικό όρχη βρέθηκε στη πορεία του σάκου. Η περίπτωση αναφέρεται για τη σπανιότητά της και προς εμπλουτισμό της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Ιατρικά Χρονικά Β.Δ Ελλάδος

Τόμος 3 - Τέυχος 1 - 2003: 119-120

Γατσούλης Ν, Αθανασίου Α, Χρυσογέλου Ι, Μεταλληνός Ι

Χειρουργικό Τμήμα Γ.Ν. Νοσοκομείου Κερκύρας

 

<< Επιστροφή