Σπάνια περίπτωση γιγαντιαίου νευρινώματος κάτω άκρου - Ν. Γατσούλης, Σ. Γαλλιας, Σ. Γαστεράτος, Α. Αθανασίου : | 19/3/2009 9:38:46 πμ

<< ΕπιστροφήΣπάνια περίπτωση γιγαντιαίου νευρινώματος κάτω άκρου

Εισαγωγή

Το νευρίνωμα ή schwannoma είναι ένα καλοήθες νεόπλασμα των κυττάρων του Schwann και εξορμάτε από το έλυτρο ενός νεύρου συνήθως περιφερικού. Μπορεί επίσης να ανιχνευτεί και στο εσωτερικό του κρανίου καθώς και στο νωτιαίο μυελό. Τα schwannomata των εγκεφαλικών νεύρων είναι συχνά. Αποτελούν το 10% των εγκεφαλικών όγκων των νεύρων. Ανευρίσκονται τρεις φορές συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άρρενες, ενώ συχνότερα προσβάλ-λεται το ακουστικό νεύρο, λιγότερο το τρίδυμο και σπανιότερα τα άλλα νεύρα.

Το νευρίνωμα των περιφερικών νεύρων συχνότερα ανευρίσκεται στην επιφάνεια των καμπτήρων μυών του σώματος, στον αγκώνα, στο καρπό, στο γόνατο, ενώ είναι σπάνιο στο τράχηλο και σπανιότερο στο θώρακα και την κοιλία.

Γενικά τα νευρινώματα απαντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα στα αισθητικά νεύρα.

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσιάζεται μια σπάνια περίπτωση ενός γιγαντιαίου νευρινώματος περίπου 14 cm μήκους, που αφαιρέσαμε πρόσφατα από το άνω τριτημόριο του δεξιού μηρού (Εικόνα 1).

Πρόκειται περί άρρενος 52 ετών ο οποίος ανέφερε την ύπαρξη του νευρινώματος πέραν της δεκαετίας. Η ανάπτυξή του όγκου ήταν μικρή και σταθερή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εκτός της εκροής μυξωματώ-δους υγρού και το αίσθημα πίεσης κατά τη κατάκλιση δεν παρατήρησε άλλα συμπτώματα.  

Με τη χρήση τοπικής αναισθησίας, πραγματοποιή-θηκε αφαίρεση του νευρινώματος με ατρακτοειδή τομή σε υγιή όρια δέρματος, ενώ τοποθετήθηκε παροχέτευση αρνητικής πίεσης για την αποφυγή αιματώματος.

Το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν άριστο (Εικόνα 2). Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για νευρίνωμα τύπου Β.

   

Συζήτηση

Μακροσκοπικά τα νευρινώματα είναι στερεοί, καλά διαχωρισμένοι όγκοι και συνήθως σφαιροειδούς μορφής. Σε διατομή του όγκου διακρίνονται κιτρινωπές περιοχές, μικρές κύστες και ορισμένες φορές μικροαιμορ-ραγίες.    Ιστολογικά διακρί-νομε δύο τύπους νευρινώ-ματος:

1) τον τύπο Antoni Α με μακριά διπολικά κύτταρα που δημιουργούν δέσμες με πυρήνα επιμήκη. Οι δέσμες των κυττάρων αυτών είναι πλούσιες σε ίνες κολλαγόνου και

2) τον τύπο Antoni Β ο οποίος αποτελείται από αραιό συνδετικό ιστό, με πολύμορφα κύτταρα, συνήθως αστεροειδή, σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ των. Συχνά  ανευρίσκεται εκφύλιση σε κυστική μορφή και κύτταρα μακροφάγα.

Ο ανωτέρω όγκος μπορεί να συγχέεται με το σάρκωμα οπότε προκαλούνται εκτεταμένες και ριζικές εκτομές [1].       

Κακοήθης εκφύλιση των ανωτέρω όγκων  είναι σπάνια και συναντάται σε πολλαπλούς όγκους καθώς και στην νόσο του Von Recklinghausen [2].

Το μέγεθός των νευρινωμάτων κυμαίνεται από 2 - 20 cm, ενώ όταν η θέση των είναι στο κάτω άκρο δεν ξεπερνάνε τα 10 cm [3].

Σαν πιθανή αιτιολογία στη δημιουργία του έχει περιγραφεί και το τραύμα [4], ενώ συνηθέστερη αιτία στη παθογένεσή του αναφέρεται η εμβρυογενής ανωμαλία.        

Κλινικά τα νευρινώματα των περιφερικών νεύρων παρουσιάζονται σαν μάζες καλά περιγεγραμμένες κατά μήκος ενός νεύρου. Αυξάνονται σε μέγεθος  με αργό ρυθμό (μερικά χρόνια), έχουν υφή σκληρο-ελαστική και είναι κινητά σε εγκαρσία διεύθυνση και όχι κατά μήκος του νεύρου. Στις περισσότερες περι-πτώσεις δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στη περιοχή που καλύπτει το νεύρο παρά μόνο ένας μικρός πόνος.

Η θεραπεία ενός νευρινώματος είναι η χειρουργική αφαίρεση αυτού, χωρίς άλλη καταστροφή του νεύρου.

Στην περίπτωσή μας ο ασθενής παρουσίασε πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και στον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά από τέσσερις μήνες δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Αφαίρεση γιγαντιαίων νευρινωμάτων στα κάτω άκρα δεν έχουν αναφερθεί πολλά στη βιβλιογραφία [3,5].   

 

Βιβλιογραφία

 

1. Graviet S, Sinclair G, Kajani N: Ancient schwannoma of the foot. J Foot Ankle Surg, 1995;34:46-50  

2. Shinozaki T, Chigira M, Watanabe H, Arita S, Kanbe K: Multiple neurilemmoma in both legs. A case report. Int Orthop, 1995;19:60-62

3. Mauleux G, Brys P, Samson I, Sciot R, Baert Al: Giant schwannoma of the lower leg. Eur Radiol, 1997;7:1031-34

4. Jacobson GF, Edwards MC: Neurilemmoma presenting as a painless mass on the dorsum of the foot. J Am Podiatr Med Assoc, 1993;83:228-30

5. Hagiwara K, Higa T, Miyazato H, Nonaka S: A case of a giant schwannoma on the extremities. J Dermatol, 1993;20:700-02

 

Περίληψη

Σπάνια περίπτωση γιγαντιαίου νευρινώματος κάτοω άκρου

Γατσούλης Ν1, Γάλλιας Σ1, Γαστεράτος Σ2, Αθανασίου Α1

Χειρουργικό1 Τμήμα και Παθολογοανατομικό2 Εργαστήριο Γ.Ν. Νοσοκομείου Κερκύρας

 

Το νευρίνωμα είναι ένα καλόηθες νεόπλασμα των κυττάρων του Schwann και εξορμάται από το έλυτρο ενός νεύρου συνήθως περιφερικού. Τούτο συχνότερα ανευρίσκεται στην επιφάνεια των καμπτήρων μυών του σώματος. Το σύνηθες μέγεθός του κυμαίνεται από 2 - 20 cm, ενώ όταν η θέση του είναι στο κάτω άκρο δεν ξεπερνάει τα 10 cm. Σαν πιθανή αιτιολογία στη δημιουργία του έχει περιγραφεί και το τραύμα, ενώ συνηθέστερη αιτία στη παθογένεσή του αναφέρεται η εμβρυογενής ανωμαλία.        

Παρουσιάζεται μια σπάνια περίπτωση ενός γιγαντιαίου νευρινώματος περίπου 14 cm μήκους, που αφαιρέσαμε πρόσφατα από το άνω τριτημόριο του δεξιού μηρού. Πρόκειται περί άρρενος 52 ετών ο οποίος ανέφερε την ύπαρξη του νευρινώματος πέραν της δεκαετίας.

Συζητώνται τα κλινικά και ιστολογικά ευρήματα καθώς και η διάγνωση και θεραπεία του ανωτέρω νεοπλάσματος.

Ιατρικά Χρονικά Β.Δ Ελλάδος

Τόμος 3 - Τέυχος 1 - 2003: 121-122

Γατσούλης Ν1, Γάλλιας Σ1, Γαστεράτος Σ2, Αθανασίου Α1

Χειρουργικό1 Τμήμα και Παθολογοανατομικό2 Εργαστήριο Γ.Ν. Νοσοκομείου Κερκύρας

 

<< Επιστροφή