Ιατρογενείς κακώσεις των εξωηπατικών χοληφόρων και άλλες μείζονες επιπλοκές μετά Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή . Σ. Γ.Κούλας, Ι. Τσιμογιάννης, Χ. Τσιρώνης, Φ. Σιάκας, Σ. Σπύρου, Α. Καρέντζος, : | 4/1/2010 11:58:54 πμ

<< Επιστροφή 

 

<< Επιστροφή