Τα επίπεδα της λεπτίνης και γκρελίνης ορού ως πραγματικοί παρ’αγοντες ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και στεέτωση ήπατος. Χρ. Παυλίδης, Γ. Πανουτσόπουλος, Ντ. Τηνιακού, Σ. Κουτσουνάς, Ι. Βλαχογιάννης, Ειρ. Ζουμπούλη-Βαφειάδη. : | 6/10/2010 5:30:42 πμ

<< Επιστροφήn/a

 

<< Επιστροφή