Κατάγματα Σκαφοειδούς :Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Νοσοκ. Κέρκυρας για κατάγματα σκαφοειδούς την τελευταία 5ετία(2004 – 2009), αποτελέσματα & συμπεράσματα. Σ. Καρδακάρης, Β. Σταυρακόπουλος, Δ. Μάνδηλας , Στ. Ζάκκας, Κ. Κοντοστάνος, Ι. Προβατάς, Α. Δήμου, Β. Καρδακάρη, Δ. Κάντας : | 1/9/2011 1:53:30 πμ

<< Επιστροφήn/a

 

<< Επιστροφή