Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4 υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α και ριμπαβίνης . Χρ. Παυλίδης , Ι. Ελευσινιώτης, Δ. Δημητρουλόπουλος, Κ. Μίχας, Ρ. Ρόντοβα, Ε. Βεζαλή, Σ. Κουτσουνάς, Α. Μουλάκης, Ε. Παρασκευάς. : | 1/9/2011 2:11:41 πμ

<< Επιστροφήn/a

 

<< Επιστροφή