Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η ανάπτυξη της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας. Μ. Β. Δημοπούλου, Ρ. Μ. Φάντι, Β. Κιουρκτσή, Κ. Λούβρος, Ι. Ζεννέτου, Α. Καββαδία, Ι. Αλαμάνος : | 28/6/2012 9:29:28 πμ

<< Επιστροφήn/a

 

<< Επιστροφή