ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΧΕΚΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΧΕΚ

ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1897

Πλατεία Σκαραμαγκά, 49100 Κέρκυρα

Τηλ. 26610-39615 ,  e-mail info@ixek.gr

___________________________________________________

Κέρκυρα  15/06/2017

Αρ. Πρωτοκόλλου: 29/15-6-2017

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το 20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κερκύρας θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Απριλίου του 2018, στην πόλη της Κέρκυρας.

 

 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενδιαφέρει ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και θα περιλαμβάνει Στρογγυλά Τραπέζια, Διαλέξεις, καθώς και Επιστημονικές Εργασίες με την μορφή είτε Αναρτημένων (Poster), είτε Προφορικών Ανακοινώσεων. Από τις Προφορικές Ανακοινώσεις και τα Poster θα βραβευθούν οι δύο καλύτερες εργασίες (μία καλύτερη Προφορική Ανακοίνωση και ένα Poster). Παρακαλείστε να σημειώνετε κατάλληλα, εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε Poster ή Προφορική Ανακοίνωση. Εάν η εργασία δεν γίνει δεκτή ως  Προφορική Ανακοίνωση θα μπορεί να υποβληθεί για δεύτερη κρίση ως  Poster.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι ΟΛΟΙ οι συγγραφείς των Προφορικών Ανακοινώσεων ή των Poster θεωρούνται αυτομάτως ως Σύνεδροι, επομένως, προκειμένου να συμπεριληφθεί η Προφορική Ανακοίνωση ή το Poster στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα πρέπει να έχουν προεξοφληθεί όλες οι εγγραφές.

Επίσης υπάρχει περιθώριο υποβολής αιτήματος για συμμετοχή στο Συνέδριο με διάλεξη, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Για το 20ο Συνέδριο της ΙΧΕΚ αποφασίστηκε η εγγραφή να είναι € 50 για τους ειδικευμένους ιατρούς και € 30 για τους ιατρούς άνευ ειδικότητος και τους μη ιατρούς.

Για την συγγραφή των περιλήψεων παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται, περιοριζόμενοι αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της περίληψης. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβάλλονται απαραίτητα (ή αποκλειστικά) και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ixek.gr.

Οι περιλήψεις πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 στη γραμματεία της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κερκύρας: Πλ. Σκαραμαγκά 4, ΤΚ 49100 Κέρκυρα, ή στο e-mail της Εταιρείας: info@ixek.gr.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

                                                                                           

   Η Πρόεδρος της ΙΧΕΚ                                                   Ο Γραμματέας

                                                                                  

Δρ. Μαρία Μάνδυλα – Κουσουνή                                 Βασίλειος Πανδής

            

 

 

 

 

 

20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα 20- 22 Απριλίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προθεσμία υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2017

 

 
 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………

Διεύθυνση: …………………………………………………………..Τ.Κ. ………………………..

Πόλη:………………………………………………………………………………………………...

Τηλέφωνο: …………………………………………. Fax: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………

 

Προφορική ανακοίνωση

Αναρτημένη ανακοίνωση