ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΞΙΝΟΥΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΞΙΝΟΥ