ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΧΕΚ 20 -22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΧΕΚ 20 -22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1897

Πλατεία Σκαραμαγκά 4, 49100 Κέρκυρα

Τηλ. 26610-39615, Fax 2661-044580, e-mail info@ixek.gr


 Δείτε όλες τις  πληροφορίες σχετικά με το ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΕΔΩ