ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΟΜΙΛΙΑΣ της Δρ. ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΟΜΙΛΙΑΣ της Δρ. ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗ