ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

Απολογισμός 30ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της ΥγείαςΑπολογισμός 30ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

H Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας και του Παραρτήματος της Κέρκυρας της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Δρ  Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή, Παιδίατρος-Ιστορικός , συμμετείχε στο 30ο πανελλήνιο συνέδριο της  Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας στην Τήνο.