ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

Σάββατο 11 Μαϊου 2019 Μουσική Συνάντηση υπέρ του'ΙΑΤΡΕΙΟΥ'Σάββατο 11 Μαϊου 2019 Μουσική Συνάντηση υπέρ του'ΙΑΤΡΕΙΟΥ'