ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σκαραμανγκά 4 - 49100 Κέρκυρα   Τηλ: 2661039615   Email: info@ixek.gr  
 
Ιατρικά Χρονικά

 

.:: Ιστορικό

 
 
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
                                                 

Η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (ΙΧΕΚ) ιδρύθηκε το 1897 από τους Κερκυραίους γιατρούς Ηλία Πολίτη, Ευγένιο Πογιάγο και Πέτρο Ζώτο. Ήταν η επόμενη γενιά επιστημόνων γιατρών, που είχαν επανδρώσει το Collegio Medico Corfu ή τον Εθνικό Ιατρικό Σύλλογο, που ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1802 και στη συνέχεια την Ιατρική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας το 1824.
Η ίδρυση της Eταιρείας αποτελεί υλοποίηση παλαιότερης προσπάθειας του Ιωάννη Καποδίστρια να ιδρύσει επιστημονική εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Σχολής Τενέδου.
Αποτελεί μαζί με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών τις αρχαιότερες επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδας.
Σκοπός της Eταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ήταν και είναι: "Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης εν Κερκύρα, η μελέτη των ενδημικών νοσημάτων και των κατά καιρούς αναφαινομένων επιδημιών, η ανίχνευσις των αιτιών αυτών και η υπόδειξις των προς πρόληψιν αυτών σχετικών μέσων, ..καθώς και η ίδρυσις και η λειτουργία Ιατρείων, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών κ.λ.π. δια την παροχήν περιθάλψεως εις τας απόρους τάξεις ..."
Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1899, η Eταιρεία ίδρυσε Σταθμό Πρώτων Βοηθειών με την επωνυμία "Ιατρείο Κέρκυρας".

Κατά τη διάρκεια του Ελληνο - Τουρκικού πολέμου του 1897 ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία από γιατρούς, μέλη της Eταιρείας, ανέλαβαν με επιτυχία την περίθαλψη των τραυματιών του πολέμου.
Τον πρώτο εξοπλισμό του "Ιατρείου" αποτέλεσε το χειρουργικό υλικό που πλεόνασε από τον πόλεμο και το οποίο δωρίθηκε στην Εταιρεία από τον "Ημερήσιο Χρονογράφο" του Λονδίνου.

    Σκοπός του "Ιατρείου", σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, ήταν και η παροχή πρώτων βοηθειών "προς τους εκτός της κατοικίας αυτών προσβαλλομένους υπό τυχαίου συμβάντος".

Στο σκοπό αυτό ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Εις τούτο συνετέλεσαν αφ’ ενός μεν η προθυμία των Κερκυραίων γιατρών να υπηρετήσουν εκ περιτροπής δωρεάν το ίδρυμα κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του και αφ’ ετέρου οι πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο ίδρυμα η μεγάλη φιλάνθρωπος Πολύμνια Σκαραμαγκά, με το όνομα της οποίας αναπόσπαστα συνδέεται όλη η προσπάθεια του ‘Ιατρείου’ και η οποία επί σειρά ετών υπήρξε πρόεδρος της επιτροπής ‘Φιλανθρώπων Ιατρείου.’ Η Σκαραμαγκά δεν προσέφερε μόνο τον εαυτό της και τα χρήματά της, αλλά επιστράτευσε υπέρ του Ιατρείου και τις διεθνείς γνωριμίες της. Εις τη δημιουργική δραστηριότητά της οφείλεται η απρόσκοπτη λειτουργία του "Ιατρείου" για πολλά χρόνια και η αγάπη των Κερκυραίων προς αυτό.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον οδοντίατρο Ιωάννη Κόλλα, στον οποίο οφείλεται για ένα  μεγάλο διάστημα η σταθερή λειτουργία του "Ιατρείου" και ως "Σταθμός Πρώτων Βοηθειών." Τόσο δε αφοσιώθηκε στο Ίδρυμα αυτό, ώστε έφθασε να εγκαταλείψει και το ιδιωτικό του οδοντιατρείο.
Το ιατρικό προσωπικό του "Ιατρείου" στελεχώθηκε από τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στους πολίτες της Κέρκυρας.
 Η ΙΧΕΚ και το "Ιατρείο" στεγάζονται σε κτίριο της πλατείας Σκαραμαγκά, το οποίο παρεχώρησε η ευεργέτης του "Ιατρείου" Πολύμνια Σκαραμαγκά. Εκεί στεγάζεται και μικρό Μουσείο ιατρικό, φαρμακευτικό, οδοντιατρικό, οικολογικό και λαϊκής υγιεινής.

Η ΙΧΕΚ δημιούργησε την πρώτη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων της Κέρκυρας, από την οποία αποφοίτησαν οι αδελφές που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο "Ιατρείο." Η υγειονομική οργάνωση του τόπου απετέλεσε μία από τις επιδιώξεις της Εταιρείας στο παρελθόν, ιδίως σε μία εποχή που δεν υπήρχε Υγειονομικό Κέντρο στην Κέρκυρα. Επίσης στο ενεργητικό της Εταιρείας εγγράφεται η υπόδειξη στις αρμόδιες αρχές κατάλληλων υγειονομικών μέτρων για την πρόληψη επιδημιών. Προς το σκοπό αυτό χορηγούσε δωρεάν ορρούς και εμβόλια.

Σήμερα το "Ιατρείο" στελεχωμένο με δύο  αδελφές νοσοκόμες και ένα νοσοκόμο παραμένει σε λειτουργία καθημερινά προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες της Κέρκυρας αντί συμβολικής αμοιβής και στους απόρους δωρεάν.
Ο ετήσιος αριθμός επισκέψεων ανέρχεται περίπου σε 20 χιλιάδες παρέχοντας σημαντική βοήθεια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον πληθυσμό της Κέρκυρας. Το ‘Ιατρείο’ θεωρείται ο αρχαιότερος ιατρικός σταθμός της χώρας.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας και του ‘Ιατρείου’ επεκτάθηκαν και στον Τομέα της πρόληψης με την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου στην Κέρκυρα Συμβουλευτικού Σταθμού για τα Ναρκωτικά, ο οποίος λειτούργησε από τον Μάιο του 1992. Στη συνέχεια τη δραστηριότητα αυτή ανέλάβε ο Δήμος Κερκυραίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και η Εταιρεία παρείχε οικονομική βοήθεια για ένα διάστημα στην προσπάθεια αυτή.
Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας βοήθησε  το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στον οποίο παραχώρησε δωρεάν στέγη για τα γραφεία του και οικονομική βοήθεια, που προέρχονταν  από τα έσοδα του ετήσιου εράνου υπέρ του "Ιατρείου" και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν  για την κάλυψη μέρους των εξόδων του ειδικού Σχολείου "Μέλισσα," όπου εκπαιδεύονται παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Παρείχε δε  δωρεάν στέγη και στον ‘Ερυθρό Σταυρό.’

Από το 1999-2004 απένειμε χρηματικό έπαθλο  ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών εφ άπαξ για κάθε απόφοιτο ή απόφοιτη των Λυκείων της Κέρκυρας, που  έμπαινε στις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Επίσης θεσμοθέτησε την απονομή ετήσιας υποτροφίας ύψους ενός εκατομμυρίου δραχμών σε έναν φοιτητή της Ιατρικής, ο οποίος ήταν μέλος της οικογενείας αναξιοπαθούντος ιατρού, μέλους της Εταιρείας.

Από το 2004  στηρίζει δραστηριότητες του παραρτήματος της Κέρκυρας της "Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας" και συνδιοργανώνει διάφορες ημερίδες σε θέματα πρόληψης. Έτσι από το 2004 στηρίζει τη λειτουργία  της ‘Σχολής Γονέων,’ ενώ  από το Νοέμβριο του 2008 στήριξε  και στηρίζει ένα πρότυπο πρόγραμμα ‘μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια.’

Από το 2006 δημιουργήθηκε το ‘δίκτυο κατά του καρκίνου. Στο Δίκτυο συμμετέχουν η ΙΧΕΚ, τοΙατρείο,’ ο Σύλλογος κατά του Καρκίνου και ειδικοί επιστήμονες.

   Από 1/11/2008 η ΙΧΕΚ και το ‘Ιατρείο’ ξεκίνησαν πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης (προβλήματα εφηβείας, προσωπικά προβλήματα, κ.λ.π.). και από το 2009 με ειδική οικογενειακή σύμβουλο παρέχει δωρεάν συμβουλευτική σε όσες οικογένειες έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Το 2010 το ‘Ιατρείο’ χρησίμευσε ως εμβολιαστικό κέντρο κατά του ιού της γρίπης H1N1.

Στον τομέα της αναβάθμισης της ιατρικής επιστήμης η Εταιρεία συνδιοργανώνει συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με ντόπιους και ξένους ομιλητές (π.χ. Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Κολέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Σύνδεσμο Φιλολόγων Κέρκυρας, Μαθηματική Εταιρεία- παράρτημα Κέρκυρας, Ένωση Φυσικών Κέρκυρας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, κ.ά.). Επίσης γίνονται μηνιαίες παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.  Οργανώνει ακόμη και ένα Επιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν γιατροί από όλη τη χώρα, την Αλβανία, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και την Κάτω Ιταλία. Από το 2008 το συνέδριο καθιερώθηκε να γίνεται ανά διετία αντί για ετήσιο.
Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί, με απόλυτη επιτυχία, 16  συνέδρια.

Επί επτά χρόνια η ΙΧΕΚ συνδιοργανώνει το συνέδριό της με τους νοσηλευτές της Κέρκυρας.

Το συγκεκριμένο συνέδριο έχει αναδειχθεί, με την πάροδο του χρόνου, ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά γεγονότα στον χώρο της ιατρικής για την ευρύτερη περιοχή.

Από τον Ιανουάριο του 1999 η ΙΧΕΚ προχώρησε στην έκδοση του πρώτου Ιατρικού Περιοδικού της Ελληνικής Επαρχίας με την επωνυμία "Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδας," το οποίο καταχωρήθηκε ήδη στο διαδίκτυο (Internet). Από το 2007 το περιοδικό αναγνωρίστηκε με το ΦΕΚ 1926/Β/18.09.2007.

Η ΙΧΕΚ και το ‘Ιατρείο Κέρκυρας,’ στα πλαίσια του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής,  με τη στήριξη του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας και άλλων φορέων και εθελοντών γιατρών, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2011 δωρεάν ‘καρδιαγγειακή πρόληψη’ και από τον Νοέμβριο του 2011 δωρεάν έλεγχο για διαταραχές της μνήμης. Από 1-7 Νοεμβρίου συμμετείχε στην ‘εβδομάδα μητρικού θηλασμού, ’ η οποία γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα.

Η ΙΧΕΚ με τη βοήθεια και άλλων σωματείων οργανώνει συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ κ.ά. για την οικονομική ενίσχυση του ‘Ιατρείου’ προς εκπλήρωση της αποστολής του.

Συνεχίζει ακόμη και τον ετήσιο έρανο για την οικονομική ενίσχυση του ‘Ιατρείου.’ Επίσης από τις αρχές του 2011 είναι μέλος του Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας και του Εθελοντικού Δικτύου της Κέρκυρας.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας και του ‘Ιατρείου’ αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε επανειλημμένα στο παρελθόν από πολλούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς:

1979: Απονεμήθηκε έπαινος από την Ακαδημία Αθηνών για την συμβολή της στην προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και Προστασία της Δημόσιας Υγείας.
1982: Απονομή διπλώματος και αργυρού μεταλλίου από το Ροταριανό Όμιλο για την προσφορά της στην προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και την παροχή Πρώτων Βοηθειών.
1984: Απονομή μεταλλίου από το Παιδοψυχιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Maryland των Η.Π.Α
1985: Απονομή μεταλλίου από τη Σοβιετική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών (Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας).
1999: Απονομή τιμητικής πλακέτας από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κορακιάνας.
2000:Απονομή τιμητικής πλακέτας από το Σύλλογο Φίλων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Κέρκυρας. 

Το ‘Ιατρείο’ Κέρκυρας είναι ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας και της παράδοσής μας, αλλά συγχρόνως και ένας Σταθμός Πρώτων Βοηθειών στο κέντρο της πόλης μας, που είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να μείνει ανοικτός.

 Η ΙΧΕΚ και το ‘Ιατρείο’ έχουν αποδείξει περίτρανα πάνω από ένα αιώνα την τεράστια προσφορά τους και αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού της Κέρκυρας. Σε όλο το διάστημα της λειτουργίας τους, πάνω από ένα αιώνα, είναι ένα σύμβολο εθελοντισμού και προσφοράς.

                                                   

                                              Η Πρόεδρος της ΙΧΕΚ

                                       

                                        Δρ. Μαρία Μάνδυλα –Κουσουνή

                                                    Παιδίατρος-Ιστορικός