Αιμοδοσία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της ΙΧΕΚ 9-7-2024