ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΧΕΚ & ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ