ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΧΕΚ 19-1-2021