ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΧΕΚ 18-5-2021