ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΧΕΚ 18-6-2021