ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΧΕΚ 23-10-2020