Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή συνεδρίου ΙΧΕΚ

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή συνεδρίου ΙΧΕΚ