ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΧΕΚ