ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΙΧΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΙΧΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
όσοι επιθυμείτε να δημοσιεύσετε εργασία στο  επόμενο τεύχος του περιοδικού της ΙΧΕΚ “Ιατρικά χρονικά Β.Δ. Ελλάδας’,, παρακαλείσθε να έχετε στείλει τις εργασίες σας ολοκληρωμένες μέχρι το τέλος  Οκτωβρίου  2017   είτε σε ηλεκτρονική μορφή στον γραμματέα μας κ. Αρμένη Κώστα,

στο e-mail:ixeker@otenet.gr,

ή να τις παραδώσετε  στον ίδιο στη διεύθυνση ‘Ιατρείο’ Κέρκυρας, Πλατεία Σκαραμαγκά. 
Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς του περιοδικού είναι οι ίδιες με τα προηγούμενα τεύχη, αλλά επιπλέον χρειάζεται κάθε εργασία να έχει και

 μία περίληψη στα αγγλικά. 
Σας υπενθυμίζω ότι το περιοδικό μας έχει αναγνωριστεί με το

 ΦΕΚ 1926/β/18.09.2007.

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η πρόεδρος της ΙΧΕΚ
Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή