Διάχυτες Πνευμονοπάθειες, 11ο Ετήσιο Σεμινάριο “Παλαιάς Βουλής”