ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΧΕΚ – ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ