Ημερίδα ΙΧΕΚ 20-1-2024, θέμα: Μια εισαγωγή στη μέτα-ανάλυση