Ιατρείο Κέρκυρας

Η ίδρυση και η λειτουργία Ιατρείου, Σταθμού  Πρώτων Βοηθειών, για την παροχή περίθαλψης  στους άπορους, υπήρξε  το πρώτο της μέλημα. Έτσι, δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της  τον Ιούνιο του 1899, η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας ίδρυσε το ‘Ιατρείο’. Ο πρώτος εξοπλισμός του ήταν το χειρουργικό υλικό, που περίσσευσε από τον πόλεμο και είχε δωρίσει η εφημερίδα « Ημερήσιος Χρονογράφος του Λονδίνου».

Σκοπός του Ιατρείου ήταν η παροχή πρώτων βοηθειών «προς τους εκτός της κατοικίας αυτών προσβαλλομένους υπό αιφνιδίου ή τυχαίου συμβάντος και η εκτέλεση μικρών χειρουργικών θεραπειών εις τους απόρους».

Στο σκοπό αυτό ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Εις τούτο συνετέλεσαν αφ’ ενός μεν η προθυμία των Κερκυραίων γιατρών να υπηρετήσουν εκ περιτροπής δωρεάν το ίδρυμα κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του και αφ’ ετέρου οι πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο ίδρυμα η μεγάλη φιλάνθρωπος Πολύμνια Σκαραμαγκά, με το όνομα της οποίας αναπόσπαστα συνδέεται όλη η προσπάθεια του ‘Ιατρείου’ και η οποία επί σειρά ετών υπήρξε πρόεδρος της επιτροπής ‘Φιλανθρώπων Ιατρείου’.Η Σκαραμαγκά δεν προσέφερε μόνο τον εαυτό της και τα χρήματά της, αλλά επιστράτευσε υπέρ του Ιατρείου και τις διεθνείς γνωριμίες της. Εις τη δημιουργική δραστηριότητά της οφείλεται η απρόσκοπτη λειτουργία του “Ιατρείου” για πολλά χρόνια και η αγάπη των Κερκυραίων προς αυτό.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον οδοντίατρο Ιωάννη Κόλλα, στον οποίο οφείλεται για ένα  μεγάλο διάστημα η σταθερή λειτουργία του “Ιατρείου” και ως “Σταθμός Πρώτων Βοηθειών”. Τόσο δε αφωσιώθηκε στο Ίδρυμα αυτό, ώστε έφθασε να εγκαταλείψη και το ιδιωτικό του οδοντιατρείο.

Η Ιατροχειρουργική Εταιρεία και το ‘Ιατρείον’ στεγάζονται στο ιδιόκτητο κτίριο επί της πλατείας Σκαραμαγκά, δωρεά της Πολύμνιας Σκαραμαγκά.

Το 1957, επί προεδρίας Λ.Τοπάλη, το κτίριο αυτό υπέστη ριζική ανακαίνιση. Κατόπιν ενεργειών του το Ίδρυμα “Βασιλική Πρόνοια” έδωσε περίπου εκατό  ( 100.000) χιλιάδες  δραχμές για την εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, ώστε να ανταποκριθεί πληρέστερο στην αποστολή του.

Κατά το παρελθόν στο “Ιατρείο” λειτούργησαν τρία τμήματα: Παθολογικό, Χειρουργικό και Αφροδισιολογικό. Διευθυντής του Αφροδισιολογικού ήταν ο Θ. Βραχλιώτης και του χειρουργικού ο Χαράλαμπος Χρυσικόπουλος.

Μαζί με την Ιατροχειρουργική Εταιρεία έπαιξαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Υγειονομική οργάνωση του τόπου.

 

Η Πρόεδρος της ΙΧΕΚ
Δρ Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή
Παιδίατρος, Ιστορικός

Στην υπηρεσία της Ιατρικής και του πολίτη από το 1897

26610.39615

info@ixek.gr

Σκαραμανγκά 4,

49100 Κέρκυρα