Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος

Περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Περιοδος 2017 – 2020

Πρόεδρος : Μάνδυλα- Κουσουνή Μαρία
Αντιπρόεδρος : Οβάλες Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Πανδής Βασίλειος
Ταμίας : Ζαβιτσιανος Ιωάννης
Έφορος : Κοντοστάνου Σοφία

Επιτροπή Σύνταξης

Πρόεδρος
:
Μίλτος Βασιλείου, αναπληρωτής καθηγητής πνευμονολογίας.

Μέλη
:

Μαρία Μάνδυλα- Κουσουνή    
Κων/νος Οβάλες  
Βασίλειος Πανδής
Ιωάννης Ζαβιτσιανος
Σοφία Κοντοστάνου 
Ευστάθιος Κουλουρίδης 
Καλλίνικος Χριστοδούλου
Χριστίνα Κουρή – Μπάμπαλη
Νίκος Δελλαπόρτας 
Κάλμελος Τσίλιας
Ελένη Κούστα 
Γιάννης Αλαμάνος
Παρασκευή Χρίστου 
Μιχάλης Τζιλιάνος
Αγάθη Σπιτιέρη
Βασιλική Φατούρου 
Γιώργος Πανουσάκης 
Χρίστος Παυλίδης 
Σταμάτης Βαρθολομαίος 

Εκδότης: Μαρία Μάνδυλα- Κουσουνή    

Επιμέλεια κειμένων: Αλέξανδρος  Κουσουνής 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – ΛΙΣΤΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΤΟΜΩΝ