Ιούνιος 2023 Έκθεση Ζωγραφικής Εργαστηρίου Σπυριδούλας Ζάχου στην ΙΧΕΚ