Σύντομο ιστορικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (ΙΧΕΚ)

Η Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας  (είναι  μαζί με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών από  τις αρχαιότερες επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδας) ιδρύθηκε το 1897 από τους Κερκυραίους γιατρούς Ηλία Πολίτη, Ευγένιο Πογιάγο και Πέτρο Ζώτο. Ήταν η επόμενη γενιά επιστημόνων γιατρών, που είχαν επανδρώσει το Collegio Medico Corfu ή τον Εθνικό Ιατρικό Σύλλογο, που ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1802 και στη συνέχεια την Ιατρική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας το 1824. Η ίδρυση της Eταιρείας αποτελεί υλοποίηση παλαιότερης προσπάθειας του Ιωάννη Καποδίστρια να ιδρύσει επιστημονική εταιρεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Σχολής Τενέδου.  Μετά το κλείσιμο της Ιονίου Ακαδημίας το 1864 και μαζί μ’ αυτό και της Ιατρικής Σχολής,  το κενό που δημιουργήθηκε στον επιστημονικό τομέα και στον τομέα πρόληψης υπήρξε μεγάλο. Η Κέρκυρα μακριά από την πρωτεύουσα είχε ανάγκη επιστημονικής ενημέρωσης και επί πλέον ανάγκη από επιστήμονες γιατρούς και χειρουργούς  για να γίνεται η διάκριση από τους τσαρλατάνους της εποχής.

Η ίδρυση της Εταιρείας έγινε σε μία εποχή με πολύ κακές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες .  Η  Ελλάδα ήταν κάτω από το βάρος ενός πολέμου, του Ελληνοτουρκικού,  με μία σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια υγεία, με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε άθλια οικονομική κατάσταση, με πολλούς τραυματίες πολέμου, ενώ  τα ενδημικά και επιδημικά νοσήματα, όπως η φυματίωση και η ελονοσία,  αφάνιζαν τον ελληνικό πληθυσμό.  Στην Κέρκυρα υπήρχε μόνο ένα δημόσιο νοσοκομείο, με πολλές ελλείψεις , ενώ  η πρόσβαση σε ιδιώτες γιατρούς ήταν δύσκολη.

Σκοπός της Eταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ήταν και είναι: “Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης εν Κερκύρα, η μελέτη των ενδημικών νοσημάτων και των κατά καιρούς αναφαινομένων επιδημιών, η ανίχνευσις των αιτιών αυτών και η υπόδειξις των προς πρόληψιν αυτών σχετικών μέσων, ..καθώς και η ίδρυσις και η λειτουργία Ιατρείων, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών κ.λ.π. δια την παροχήν περιθάλψεως εις τας απόρους τάξεις …”

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1899, η Eταιρεία ίδρυσε Σταθμό Πρώτων Βοηθειών με την επωνυμία “Ιατρείο Κέρκυρας”. Είναι ο αρχαιότερος και ο πρώτος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου  ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία από γιατρούς, μέλη της Eταιρείας, ανέλαβαν με επιτυχία την περίθαλψη των τραυματιών του πολέμου.
Τον πρώτο εξοπλισμό του “Ιατρείου” αποτέλεσε το χειρουργικό υλικό που πλεόνασε από τον πόλεμο και το οποίο δωρίθηκε στην Εταιρεία από τον “Ημερήσιο Χρονογράφο” του Λονδίνου.  Σκοπός του “Ιατρείου,”  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, ήταν και η παροχή πρώτων βοηθειών “προς τους εκτός της κατοικίας αυτών προσβαλλομένους υπό τυχαίου συμβάντος” και η εκτέλεση μικρών χειρουργικών θεραπειών εις τους απόρους».

Στο σκοπό αυτό ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία όλα τα χρόνια της λειτουργίας του. Εις τούτο συνετέλεσαν αφ’ ενός μεν η προθυμία των Κερκυραίων γιατρών να υπηρετήσουν εκ περιτροπής δωρεάν το ίδρυμα κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του και αφ’ ετέρου οι πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο ίδρυμα η μεγάλη φιλάνθρωπος Πολύμνια Σκαραμαγκά, με το όνομα της οποίας αναπόσπαστα συνδέεται όλη η προσπάθεια του ‘Ιατρείου’ και η οποία επί σειρά ετών υπήρξε η πρώτη πρόεδρος της Επιτροπής ‘Φιλανθρώπων Ιατρείου.’ Η Σκαραμαγκά δεν προσέφερε μόνο τον εαυτό της και τα χρήματά της, αλλά επιστράτευσε υπέρ του ‘ Ιατρείου’ και τις διεθνείς γνωριμίες της. Εις τη δημιουργική δραστηριότητά της οφείλεται η απρόσκοπτη λειτουργία του “Ιατρείου” για πολλά χρόνια και η αγάπη των Κερκυραίων προς αυτό.

Το ιατρικό προσωπικό του “Ιατρείου” στελεχώθηκε από τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στους πολίτες της Κέρκυρας. Επί  πλέον  οι γιατροί προσέφεραν και φάρμακα δωρεάν, τα οποία αγόραζαν οι ίδιοι, ενώ οι φαρμακοποιοί της εποχής  παρασκεύαζαν αλοιφές  τις οποίες  προσέφεραν στο ‘ Ιατρείο’.

Έτσι η κοινωνική προσφορά της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας ήταν μέσω του ‘Ιατρείου’ της. Λειτουργούσε επομένως από το 1899  το ‘Ιατρείο’ της Κέρκυρας ως  το πρώτο κοινωνικό  Ιατρείο και ως  το πρώτο κοινωνικό φαρμακείο. Κατά το παρελθόν στο “Ιατρείο” λειτούργησαν τρία τμήματα: Παθολογικό, Χειρουργικό και Αφροδισιολογικό. Διευθυντής του Αφροδισιολογικού ήταν ο Θ. Βραχλιώτης και του χειρουργικού ο Χαράλαμπος Χρυσικόπουλος. Μεγάλη όμως ήταν η προσφορά του και στην αντιμετώπιση του τραχώματος των ματιών, μία πάθηση που κατέληγε σε τύφλωση, αν δεν αντιμετωπιζόταν έγκαιρα και από την οποία έπασχε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού την εποχή εκείνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον οδοντίατρο Ιωάννη Κόλλα, στον οποίο οφείλεται για ένα  μεγάλο διάστημα η σταθερή λειτουργία του “Ιατρείου” και ως “Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.” Τόσο δε αφοσιώθηκε στο Ίδρυμα αυτό, ώστε έφθασε να εγκαταλείψει και το ιδιωτικό του οδοντιατρείο.

Το ‘Ιατρείο’ Μαζί με την Ιατροχειρουργική Εταιρεία έπαιξαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Υγειονομική οργάνωση του τόπου. Η ΙΧΕΚ στελεχωμένη από επιστήμονες γιατρούς, που είχαν σπουδάσει Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στα Πανεπιστήμια της Δύσης, για πολλά χρόνια έπαιζε το ρόλο του Υγειονομικού Κέντρου, αφού στην Κέρκυρα δεν υπήρχε. Έτσι η υγειονομική οργάνωση του τόπου απετέλεσε μία από τις επιδιώξεις της Εταιρείας στο παρελθόν. Γνωμοδοτούσε και έκανε παρεμβάσεις σε θέματα δημόσιας υγείας, σε θέματα πρόληψης. Στο ενεργητικό της Εταιρείας εγγράφεται η υπόδειξη στις αρμόδιες αρχές κατάλληλων υγειονομικών μέτρων για την πρόληψη επιδημιών. Προς το σκοπό αυτό χορηγούσε δωρεάν ορρούς και εμβόλια (όπως π.χ. τον αντιδιφθεριτικό ορό), ενώ πολύ συχνά γινόντουσαν επιστημονικές συναντήσεις και παρουσιαζόνταν ενδιαφέροντα ιατρικά περιστατικά από τα μέλη της.  Η ΙΧΕΚ δημιούργησε την πρώτη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων της Κέρκυρας, από την οποία αποφοίτησαν οι αδελφές που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο “Ιατρείο.”

Η δραστηριότητα της Εταιρείας και του ‘Ιατρείου’ επεκτάθηκαν και στον Τομέα της πρόληψης με την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου στην Κέρκυρα Συμβουλευτικού Σταθμού για τα Ναρκωτικά, ο οποίος λειτούργησε από τον Μάιο του 1992.

 Στη συνέχεια τη δραστηριότητα αυτή ανέλάβε ο Δήμος Κερκυραίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και η Εταιρεία παρείχε οικονομική βοήθεια για ένα διάστημα στην προσπάθεια αυτή.
Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, σε εποχές που το ‘Ιατρείο’ δεν αντιμετώπιζε άμεσο οικονομικό πρόβλημα,  βοήθησε  το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στον οποίο παραχώρησε δωρεάν στέγη για τα γραφεία του και οικονομική βοήθεια, που προέρχονταν  από τα έσοδα του ετήσιου εράνου υπέρ του “Ιατρείου” και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν  για την κάλυψη μέρους των εξόδων του ειδικού Σχολείου “Μέλισσα,” όπου εκπαιδεύονται παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παρείχε δε  δωρεάν στέγη και στον ‘Ερυθρό Σταυρό.’ Από το 1999-2004 απένειμε χρηματικό έπαθλο
  ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών εφ άπαξ για κάθε απόφοιτο ή απόφοιτη των Λυκείων της Κέρκυρας, που έμπαινε στις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Επίσης για ένα διάστημα θεσμοθέτησε την απονομή ετήσιας υποτροφίας ύψους ενός εκατομμυρίου δραχμών σε έναν φοιτητή της Ιατρικής, ο οποίος ήταν μέλος της οικογενείας αναξιοπαθούντος ιατρού, μέλους της Εταιρείας.

Από το 2004  στηρίζει δραστηριότητες του παραρτήματος της Κέρκυρας της “Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας” (ΕΕΚΠΠΥ) και συνδιοργανώνει διάφορες ημερίδες σε θέματα πρόληψης. Έτσι από το 2004 στηρίζει τη λειτουργία  της ‘Σχολής Γονέων,’ ενώ  από το Νοέμβριο του 2008 στήριξε  και εξακολουθεί να στηρίζει ένα πρότυπο πρόγραμμα ‘μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια’, για  την ανάπτυξη της επικοινωνιακής σχέσης γονέα παιδιού, ενώ το 2014 προστέθηκε και ένα πρόγραμμα για ταχύρυθμη εκμάθησης κιθάρας στους εφήβους δωρεάν και ένα πρόγραμμα μουσικής για εγγύους, σε συνεργασία με το τμήμα Μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης σε συνεργασία με το παράρτημα της  Κέρκυρας της ΕΕΚΠΠΥ από το 2008 έχει δημιουργήσει το ‘βήμα διαλόγου με τον έφηβο’.

 Από το Νοέμβριο του 2013 ίδρυσε μαζί με το παράρτημα της Κέρκυρας της ΕΕΚΠΠΥ και το ΙΑΚ Κέρκυρας (πρώην ΠΙΚΠΑ) το  «κέντρο στήριξης μητρότητος και μητρικού θηλασμού», όπου μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικούς επιστήμονες όχι μόνο οι μελλοντικοί γονείς, αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν οι πρεσβευτές αυτού του ανεκτίμητου δώρου προς τα παιδιά μας, του μητρικού θηλασμού, στηρίζοντας τη μητρότητα.

Από το 2006 δημιουργήθηκε το ‘δίκτυο κατά του καρκίνου. Στο Δίκτυο συμμετείχαν η ΙΧΕΚ, το ‘Ιατρείο,’ο Σύλλογος κατά του Καρκίνου και ειδικοί επιστήμονες.

Από 1/11/2008 η ΙΧΕΚ και το ‘Ιατρείο’ ξεκίνησαν πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης δωρεάν (προβλήματα εφηβείας, προσωπικά προβλήματα, κ.λ.π.). και από το 2009 με ειδική οικογενειακή σύμβουλο παρείχε για ένα διάστημα δωρεάν συμβουλευτική σε όσες οικογένειες είχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες.  Επίσης  από το 2010 και συμβουλευτική για λογοθεραπεία δωρεάν.

Το 2010 το ‘Ιατρείο’ χρησίμευσε ως εμβολιαστικό κέντρο κατά του ιού της γρίπης H1N1.

Στον τομέα της αναβάθμισης της ιατρικής επιστήμης η Εταιρεία συνδιοργανώνει συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με ντόπιους και ξένους ομιλητές (π.χ. Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Κολέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Σύνδεσμο Φιλολόγων Κέρκυρας, Μαθηματική Εταιρεία- παράρτημα Κέρκυρας, Ένωση Φυσικών Κέρκυρας, ενορία του ιερού ναού του Αγίου Αθανασίου Άνω Κορακιάνας το ‘ κελί’,  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, Κέντρα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Cincinnati, Πανεπιστήμιο Harvard των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ.ά.). Σε πολλούς δε Έλληνες και ξένους διακεκριμένους επιστήμονες έχει κατά καιρούς απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου της Εταιρείας. Επίσης γίνονται μηνιαίες παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Οργανώνει ακόμη και ένα Επιστημονικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν γιατροί και καθηγητές Ιατρικής από όλη τη χώρα, την Αλβανία, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων,  την Κάτω Ιταλία και την Αγγλία. Από το 2008 το συνέδριο καθιερώθηκε να γίνεται ανά διετία αντί για ετήσιο.
Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί, με πολύ μεγάλη επιτυχία, 19
  συνέδρια. Στα πλαίσια του 19ου τακτικού συνεδρίου της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (13-15 Μαΐου), οργανώθηκαν ομιλίες με θέμα: «Η σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων- Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών» από επιστήμονες γιατρούς, σε συνδυασμό με κοινωνικό  πρόγραμμα, όπου συμμετείχαν 18 φορείς, με σκοπό την ενημέρωση και τη λήψη δειγμάτων μυελού των οστών. Στο 3ήμερο αυτό βρέθηκαν 3 δότες μυελού των οστών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Επί οκτώ χρόνια η ΙΧΕΚ συνδιοργανώνει το συνέδριό της με τους νοσηλευτές της Κέρκυρας. Το συγκεκριμένο συνέδριο έχει αναδειχθεί, με την πάροδο του χρόνου, ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά γεγονότα στο χώρο της ιατρικής πανελλαδικά, αλλά και διεθνώς, αφού πολλές φορές συμμετέχουν και σύνεδροι από το εξωτερικό.

Από τον Ιανουάριο του 1999 η ΙΧΕΚ προχώρησε στην έκδοση του πρώτου Ιατρικού Περιοδικού της Ελληνικής Επαρχίας με την επωνυμία “Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδας,” το οποίο καταχωρήθηκε ήδη στο διαδίκτυο (Internet). Από το 2007 το περιοδικό αναγνωρίστηκε με το ΦΕΚ 1926/Β/18.09.2007.

Τα Ιατρικά Χρονικά διανέμονται σε όλες τις Ιατρικές σχολές της χώρας μας και σε διάφορες επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Από το 2008 οργανώνει και παρουσιάσεις βιβλίων, είτε ιατρικών, είτε βιβλίων κοινωνικού περιεχομένου, καθώς  και διαλέξεις κοινωνικού περιεχομένου, γιατί η Ιατροχειρουργική και το ‘Ιατρείο’ της Κέρκυρας έχουν ρόλο σοβαρό μέσα στην κοινωνία και πρέπει να αφουγκράζονται και τα κοινωνικά θέματα, ώστε να  συμβάλλουν  γενικότερα στον κοινωνικό ιστό.

Από το 2009 άρχισε να δημιουργεί αρχείο  το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους Κερκυραίους συναδέλφους της διασποράς, πολλοί από τους οποίους είναι διακεκριμένοι στον τομέα τους και ξεκίνησε μία επιστημονική  επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, μέσα από επιστημονικές διαλέξεις. Παράλληλα  έχουμε και στηρίγματα εκτός του τόπου μας, όταν κάποιος χρειαστεί.

Η ΙΧΕΚ και το ‘Ιατρείο Κέρκυρας,’ στα πλαίσια του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής,  με τη στήριξη του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας και άλλων φορέων και εθελοντών γιατρών, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2011 δωρεάν ‘καρδιαγγειακή πρόληψη’ και από τον Νοέμβριο του 2011 δωρεάν έλεγχο για διαταραχές της μνήμης.  Το πρόγραμμα αυτό για τη διαταραχή της μνήμης συνεχίστηκε και το Σεπτέμβριο του 2016. Από το 2014  συνεχίστηκε το προληπτικό πρόγραμμα σπιρομέτρησης σε συνεργασία με τον Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρας, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν στο ‘Ιατρείο’ για τους συμπολίτες μας για τον έλεγχο της αναπνευστικής τους λειτουργίας  και λειτούργησε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2015.

Συμμετέχει ακόμη από το 2012, στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, σε πρόγραμμα για τη βελτίωση της βάδισης στους ηλικιωμένους και την  προστασία  από την πρώση.

Το 2012  από 1-7 Νοεμβρίου συμμετείχε στην ‘εβδομάδα μητρικού θηλασμού, ’ η οποία γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα και οργάνωσε και συνέδριο, σε συνεργασία με την ΕΕΚΠΠΥ (παράρτημα Κέρκυρας) για το μητρικό θηλασμό. 

Το 2014 πραγματοποιήθηκε δωρεάν πρόγραμμα εργοθεραπείας στο Ιατρείο, για να μελετηθούν οι δεξιότητες παιδιών ηλικίας 4-7 ετών μέσα από το παιγνίδι.

Οργανώθηκε επίσης το 2014 το ‘Διατροφικό εργαστήρι’, με τη μορφή βιωματικής δραστηριότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας με θέμα τη «Μεσογειακή διατροφή και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» για να κατανοήσουν τα παιδιά μας την αξία της σωστής διατροφής για την υγεία τους.

Το 2015 δημιουργήθηκε ομάδα  ‘φίλοι του Ιατρείου’, όπου συμπολίτες μας βοηθούν  παράλληλα τη συνέχιση της λειτουργίας του ‘Ιατρείου’ Κέρκυρας.

Το 2015 εγκαινιάστηκε επί πλέον ένα νέο σημαντικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής  κοινωνικού περιεχομένου, δωρεάν, με εθελοντική προσφορά φιλολόγου, ειδικής στη δημιουργική γραφή, και κοινωνικής λειτουργού, για παιδιά από 5η τάξη του δημοτικού μέχρι και όλες τις τάξεις του λυκείου με σκοπό τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα μας και να μπορούν να εκφράζουν τη σκέψη τους και τα συναισθήματά τους μέσα από το λόγο, να μπορούν να γίνουν μικροί συγγραφείς και να αφουγκράζονται το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στον κοινωνικό τομέα η ΙΧΕΚ συνεργάζεται με  όλους τους φορείς που έχουν ως στόχο την κοινωνική προσφορά.

Από το 2014 μαζί με  το Σύλλογο Αιμοδοσίας Ηλίας Πολίτης και το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου πραγματοποιούνταν από κοινού αιμοδοσία. Υπάρχει συνεργασία με το σύλλογο καρκινοπαθών ‘ Φέρελπις’ ώστε να εξυπηρετείται η ευαίσθητη αυτή ομάδα των συνανθρώπων μας ιατρικά και νοσηλευτικά στο χώρο του Ιατρείου. Στηρίζει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, κοινωνικού περιεχομένου, θέματα ψυχικής υγείας, κ.λ.π.

Η ΙΧΕΚ με τη βοήθεια και άλλων σωματείων οργανώνει συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ κ.ά. για την οικονομική ενίσχυση του ‘Ιατρείου’ προς εκπλήρωση της αποστολής του.

Συνεχίζει ακόμη και τον ετήσιο έρανο για την οικονομική ενίσχυση του ‘Ιατρείου.’ Επίσης από τις αρχές του 2011 είναι μέλος του Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας και του Εθελοντικού Δικτύου της Κέρκυρας.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας και του ‘Ιατρείου’ αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε επανειλημμένα στο παρελθόν από πολλούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς:

1979: Απονεμήθηκε έπαινος από την Ακαδημία Αθηνών για την συμβολή της στην προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και Προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
1982: Απονομή διπλώματος και αργυρού μεταλλίου από το Ροταριανό Όμιλο για την προσφορά της στην προαγωγή της Ιατρικής Επιστήμης και την παροχή Πρώτων Βοηθειών. 
1984: Απονομή μεταλλίου από το Παιδοψυχιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του 
Maryland των Η.Π.Α 
1985: Απονομή μεταλλίου από τη Σοβιετική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών (Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας). 
1999: Απονομή τιμητικής πλακέτας από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κορακιάνας. 
2000:Απονομή τιμητικής πλακέτας από το Σύλλογο Φίλων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Κέρκυρας.
2014: Ασημένιο μετάλλιο από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών για τη συμβολή της στη διεξαγωγή του 10ου Πανιόνιου Συνεδρίου

Επίτιμοι  Πρόεδροι   ΙΧΕΚ

Παπίρης Σπυρίδων,  Καθηγητής Πνευμονολογίας  ΕΚΠΑ, Δ/ντής Β΄ Παν/κης Πνευμονολογικής Κλινικής Παν/κου Νοσ/μείου  «Αττικόν»

Αρώνη Μαρία, τέως Επίκουρη Καθηγήτρια καρδιοχειρουργικής  Cornell University– New York Hospital, Διευθύντρια της καρδιοχειρουργικής κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών

Μπάλας Παναγιώτης, Ομότιμο Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Γκούσης Φρίξος , Καθηγητής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

Grawford Alvin, Professor in Pediatric Orthopedics of the University of Cincinnati

Μακρής Νικόλαος, Αν. Καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard των USA.

Γιουρούκος Σωτήριος , Παιδίατρος – Παιδονευρολόγος , Υφηγητή ΕΚΠΑ

Ρούσσος Χαράλαμπος , Καθηγητή της ιατρικής Σχολής  ΕΚΠΑ και McGill, Ακαδημαϊκό

Κονιτσιώτης Σπυρίδων , Καθηγητής Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παξινός Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νέας Νοτίου Ουαλίας και NHMRC Senior Principal Research FellowNeuroscience Research Australia

Τριανταφύλλου Νικόλαος, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Δαφνής Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης

Ιωαννίδης Π.Α. Ιωάννης, Καθηγητής Παθολογίας, ‘Έρευνας και Πολιτικής Επιστημών Υγείας, Επιστημών Δεδομένων και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ Διευθυντή  του Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS) και Διευθυντή του Διδακτορικού Προγράμματος Επιδημιολογίας και Κλινικής Έρευνας.

Στην Εταιρεία επίσης ανήκουν και τα αντεπιστέλλοντα μέλη τα οποία εργάζονται εκτός Κερκύρας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Η ΙΧΕΚ διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,  Γεν. Γραμματέα, Ταμία,   Έφορο. Τα μέλη αυτά είναι όλα γιατροί. Το ‘Ιατρείο’  έχει μία 5μελή επίσης  επιτροπή, την ‘ Επιτροπή Φιλανθρώπων Ιατρείου’ η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Μέλος και η οποία συνεδριάζει μαζί με το Δ.Σ της Ιατροχειρουργικής και βοηθάει το έργο της σε θέματα που αφορούν το ‘Ιατρείο’.
 Η ΙΧΕΚ και το “Ιατρείο” στεγάζονται σε ένα νεοκλασσικό κτίριο  της πλατείας  Σκαραμαγκά, το οποίο παρεχώρησε η ευεργέτης του “Ιατρείου” Πολύμνια Σκαραμαγκά και το οποίο ήταν η κατοικία της,  για την περίθαλψη των απόρων.  Στην αυλή του υπάρχει μία Βενετσιάνικη στέρνα, μία από τις λίγες που υπάρχουν στην Κέρκυρα.  Το 1957, επί προεδρίας Λ.Τοπάλη, το κτίριο αυτό υπέστη ριζική ανακαίνιση. Κατόπιν ενεργειών του το Ίδρυμα “Βασιλική Πρόνοια” έδωσε περίπου εκατό
  ( 100.000) χιλιάδες δραχμές για την εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, ώστε να ανταποκριθεί πληρέστερο στην αποστολή του.

Σήμερα το “Ιατρείο” στελεχωμένο με δύο  αδελφές νοσοκόμες και ένα νοσοκόμο  καθώς και ένα διοικητικό υπάλληλο, παραμένει σε λειτουργία καθημερινά από τις 8 το πρωΐ μέχρι τις 10 το βράδυ, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες της Κέρκυρας αντί συμβολικής αμοιβής και στους απόρους δωρεάν.

Ο ετήσιος αριθμός επισκέψεων ανέρχεται περίπου σε 15-20 χιλιάδες, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον πληθυσμό της Κέρκυρας. Εκεί στεγάζεται και μικρό Μουσείο ιατρικό, φαρμακευτικό, οδοντιατρικό, οικολογικό και λαϊκής υγιεινής, το Μουσείο ‘ Ανδρέας Γκούσης’. Σήμερα στεγάζονται σ’ αυτό όλοι οι υγειονομικοί φορείς της πόλης (ιατρικός, οδοντιατρικός και φαρμακευτικός σύλλογος), το Κοινωνικό Ιατρείο και μέχρι πριν ένα χρόνο και το Κοινωνικό φαρμακείο (το οποίο παραχωρήθηκε στο  Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου ). Για την ενίσχυση του ‘Ιατρείου’ γίνονται κατ’ έτος εκδηλώσεις καλλιτεχνικές πολύ υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με τις Φιλαρμονικές και τις χορωδίες του νησιού μας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  την ομάδα των νέων του Ροταράκτ Κέρκυρας και του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας και Ροταριανού Ομίλου του Βορρά  και συντελούν, παράλληλα με τη συντήρηση του ‘Ιατρείου’ και στην ποιοτική αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου, αλλά και σε μια ανάταση ψυχής. Επίσης υπέρ του ‘Ιατρείου’ έτρεξε μαραθωνοδρόμος  στον Μαραθώνιο του Παρισιού και αθλήτρια σε αγώνα δρόμου στην Κασσιώπη.

Το ‘Ιατρείο’ Κέρκυρας είναι ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας και της παράδοσής μας, αλλά συγχρόνως και ένας Σταθμός Πρώτων Βοηθειών στο κέντρο της πόλης μας, που είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να μείνει ανοικτός.

 Η ΙΧΕΚ και το ‘Ιατρείο’ έχουν αποδείξει περίτρανα πάνω από ένα αιώνα την τεράστια προσφορά τους και αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού της Κέρκυρας. Σε όλο το διάστημα της λειτουργίας τους, πάνω από ένα αιώνα, είναι ένα σύμβολο εθελοντισμού και προσφοράς.

Η Πρόεδρος της ΙΧΕΚ
Δρ Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή
Παιδίατρος, Ιστορικός

Η Πρόεδρος της ΙΧΕΚ

Δρ Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή
Παιδίατρος, Ιστορικός

Στην υπηρεσία της Ιατρικής και του πολίτη από το 1897

26610.39615

info@ixek.gr

Σκαραμανγκά 4,

49100 Κέρκυρα