ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ