Μεγάλη Συναυλία για τα 120 χρόνια του Ιατρείου Κέρκυρας

Μεγάλη Συναυλία για τα 120 χρόνια του Ιατρείου Κέρκυρας

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 – Μεγάλη Συναυλία για τα 120 χρόνια του Ιατρείου Κέρκυρας