Ομάδα αλληλοβοήθειας καρκινοπαθών στην Κέρκυρα.

Ομάδα αλληλοβοήθειας καρκινοπαθών στην Κέρκυρα.