ΟΜΙΛΙΑ στην ΙΧΕΚ 21-2-2024 Διαδίκτυο, Ελεύθερος χρόνος & Ψυχική Υγεία