Σάββατο 11 Μαρτίου Επιστημονική Ημερίδα “Γυναίκα & Υγεία” Διοργάνωση ΙΧΕΚ & Κλινική ΡΕΑ