10.3.2022, ώρα 12.30. ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ