17-2-2023 Συναυλία της Ionian Camerata υπέρ του ‘ΙΑΤΡΕΙΟΥ’ Κερκύρας