19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΗ